• Home
  • Persoana responsabilă cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr.544/2001

Persoana responsabilă cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr.544/2001

Se desemnează la nivelul Primăriei comunei Iara, județul Cluj, persoana responsabilă cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată și aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, astfel:

- POPA LOREDANA-NICOLETA – consilier personal al primarului.

 

Tipărire Email