Documente indemnizatie 1-2 ani

Publicat in .

Pentru descarcarea documentelor PDF va rugam deschideti atasamentele de mai sus. 

 1. Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie
 2. Actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
 3. Actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original)
 4. Certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere(copii şi originale)
 5. Cerificatul de căsătorie (copie şi original)în cazul părinţilor căsătoriţi
 6. Dovadă eliberată de bancă care  să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban şi ştampila băncii. Contul în lei poate fi deschis la una din următoarele bănci (Procredit Bank, BCR, Banca Transilvania,  BRD , Raiffeisen Bank, Alphabank,  Pireus Bank,  Banca C.R. Firenze România S.A, Volksbank România, Unicredit Ţiriac, Romextera, Carpatica , C.E.C  Bank,  Ate Bank, Intesa Sanpaolo, Romain International Bank, OTP Bank, ING, Bancpost, Garanti Bank, Libra, Millenium , Credit Agricole Bank, Credit Europe Bank, Banca Românească ), pentru plata prin cont bancar
 7. Dosar cu şină
 8. În cazul  veniturilor salariale :  
  • Adeverinţă (Anexa 2-) completată corect de angajator
  • Dovada suspendării activităţii(decizie, ordin, dispoziţie, act     adiţional) /încetării activităţii,după caz
 9. În cazul veniturilor realizate din activităţi independente:.

A.drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor

B.venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat,

C.convenţii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor

D. Venituri obţinute ca Persoană Fizică Autorizată

 1. Alte acte ce sunt obligatorii pentru  întocmirea dosarului de indemnizaţie creştere copil:

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil(suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate sau de la data naşterii copilului, după caz.

 1. În cazul suprapunerii  naşterilor: dovada prelungirii suspendării activităţii,(decizie, act adiţional, etc) Anexa 2 completată corect cu stagiul de cotizare, anterior naşterii primului copil şi celelalte acte obligatorii: cererea, actele de identitate ale părinţilor, certificatele de naştere ale copiilor, dosar cu şină

Termen de depunere: 60 zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil, sau cel mult 30 zile după împlinirea vârstei de 2 ani a copilului

 1. În cazul persoanelor care în ultimul an anterior naşterii copilului au urmat cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar/universitar/postuniversitar, pentru întocmirea dosarului de indemnizaţie creştere copil, trebuie să ataşeze pe lângă actele prevăzute la punctele 1,2,3,4,5,6,7  şi cele prevăzute la  punctul 10 şi o adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere, până la data solicitării acesteia. ( perioada să cuprindă 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului, în funcţie de durata anului preuniversitar/universitar/postuniversitar)

1.Opţiunea beneficiarului se exprimă în scris, pe bază de cerere şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor

 2.Părintele va beneficia de stimulent de inserţie de 500 lei în cazul în care a optat pentru 1 ani şi îşi reia activitatea înainte de a împlini copilul  1 an sau a optat pentru 2 ani şi  îşi reia activitatea după ce copilul a împlinit  1 an( (dosarul trebuie depus în cel mult 30 zile de la data reluării activităţii)

3. Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut începând cu 01 martie 2012,dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris APISMB cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an. Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, cu 30 zile înainte de intrarea în acest concediu

    Pentru copilul cu handicap, părintele care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se va acorda în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei

În cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizează, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

În funcţie de fiecare situaţie, pe lângă actele enumerate, se pot solicita şi alte acte care să ateste condiţiile de eligibilitate

     

BENEFICIARUL INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ESTE OBLIGAT SĂ NE COMUNICE ÎN SCRIS, RELUAREA ACTIVITĂŢII ŞI ORICE MODIFICARE INTERVENITĂ ÎN SITUAŢIA SA, DE NATURĂ SĂ DETERMINE ÎNCETAREA SAU SUSPENDAREA PLĂŢII DREPTURILOR, ÎN TERMEN DE 15 ZILE LUCRĂTOARE DE LA APARIŢIA ACESTEIA

Tipărire