Stiri recente:

Anunt privind organizarea unei licitatii publice avand ca obiect constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, pentru terenuri pasune aflate în proprietate privată a Comunei Iara destinate obiectivului de investitii “Construire Parc Panouri fotov

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anunt licitatie drept superficie.pdf)Anunt licitatie drept superficie.pdf[ ]769 kB

Anunt privind organizarea unei licitatii publice avand ca obiect constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, pentru terenuri pasune aflate în proprietate privată a Comunei Iara destinate obiectivului de investitii “Construire Parc Panouri fotovoltaice în extravilanul Comunei Iara, județul Cluj”

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

 Comuna Iara cu sediul în Localitatea Iara, nr. 282, județul Cluj, telefon 0743.299443 fax 0374093428, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 4546952.

2. Informaţii generale privind obiectul licitației:  Constituirea unui drept de sperficie pentru  6 loturi de teren  în suprafață totală de 452.675 mp, situate în extravilanul  Comunei  Iara, sat Mașca, jud. Cluj astfel: lotul 1  teren înscris în C.F. 50603 Iara cu nr. cad. 50603 în suprafață de 55.754 mp; lotul 2 teren înscris în C.F. 50604 Iara cu nr. cad. 50604 în suprafață de 73.998 mp; lotul 3 teren înscris în C.F. 50698 Iara cu nr. cad. 50698 în suprafață de 36.780 mp; lotul 4 înscris în  C.F. 50699 Iara cu nr. cad. 50699 în suprafață de 22.585 mp; lotul 5  teren înscris în C.F. 50702 Iara cu nr. cad. 50702 în suprafață de 32.453 mp, C.F. 54091 cu nr. cad. 54091 în suprafață de 231.105 mp, terenuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Iara, conform caietului de sarcini aprobat prin HCL Comuna Iara nr.15/24.03.2023 și OUG 57/2019 privind Codul administrativ

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, la sediul institutiei

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

 Compartimentul Secretar General, Comuna Iara, nr. 282, județul Cluj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei / exemplar, care se achită numerar la casieria Comunei Iara, sau prin ordin de plata în contul  deschis la Trezoreria Turda Cod fiscal 4546952, contul RO17TREZ21921180250XXXXX

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

19.04.2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

27.04.2023 ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratură, Comuna Iara, nr. 282 comuna Iara, județul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Conform documentației de atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

27.04.2023 ora 13.00, Comuna Iara, localitatea Iara, nr. 282, județul Cluj.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon/0264596111, fax/ 0264.595.844, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

03.04.2023.

 

Primar,

Popa Ioan Dorin

 

 

 

                                                                                                                  Secretar General,

                                                                                                           Bica Ciprian Ovidiu

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL