• Home
  • Anunțuri
  • Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara, judeţ Cluj”

ANUNȚ tarife distincte salubritate

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

NR. 275/17.01.2020

 

A N U N Ț

            Se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile art. 7 alin(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, modificată şi completată prin legea nr. 281/2013, că în luna februarie   2020 urmează să se supună dezbaterii autorităţii publice locale deliberative  Proiect HCL privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, pentru personae fizice  și personae juridice începând cu anul 2020, ca urmare a intrării în vigoare   a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.31/2019, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.primariaiara.ro, dupa acest anunţ.

            Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ  normativ în termen de 20 zile calendaristice de la data postării pe site a proiectului  în cauză.

Propunerile , sugestiile şi opiniile vor fi depuse la registratura primariei Iara sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

                                                                                   

Primar,

                                                                          Popa Ioan Dorin  

Tipărire Email