• Home
  • Anunțuri
  • COMUNA IARA anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Extindere alimentare cu apã Cacova Ierii, comuna Iara. Judeţ Cluj

Anunt privind veniturile salariale ale personalului din Primaria Iara la data de 31 martie 2018

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

Veniturile salariale ale personalului din Primăria comunei Iara la data de 31 Martie 2018

Funcții de demnitate publică alese , din cadrul organelor autorității publice locale

Nr. crt

Functia

Coeficient

Salariu de baza LEI

Majorarea indemnizației lunare  cu 25%conf. Art.16, alin.2 din –L.153/2017 LEI -fonduri europene

Total salariu lunar  brut 

  LEI

1

Primar

4,5

8.550

  2.138

10.688

2

Viceprimar

3,5

6.650

  1.663

  8.313

Funcții publice  de conducere si de execuţie

Nr. crt 

Functia

Nivelul Studiilor

 Coeficient

                                 

Salariul de bază

 LEI

1

Secretar al unitatii administrativ teritoriale

    S

 3,49

6.631

GRADATIA

0

1

2

3

4

5

2

 Consilier , consilier juridic,expert grad profesional superior

     S

  2,3

Salariul de baza

4.370

4.698

4.933

5.180

5.310

5.443

 Consilier, consilier juridic, expert ,  grad profesional principal

     S

1,96

Salariul  de baza  

3.724

4.003

4.203

4.413

4.523

4.636

Consilier, consilier juridic , expert ,  grad profesional asistent

      S

1,73

Salariul  de baza  

3.287

3.698

3.883

4.077

4.179

4.283

3

Referent , politist local , grad   profesional superior ,

      M

1,84

Salariul  de baza  

3.496

3.758

3.946

4.143

4.247

4.353

Funcţii contractuale de execuție

  

Nr. crt 

Functia

Nivelul Studiilor

 Coeficient

                                  GRADATIA

0

1

2

3

4

5

1

Consilier personal al primarului

    M

 2,19

Salariul de baza

4.161

4.473

4.697

4.932

5.055

5.181

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate , inspector casier  gradul

 I A

      S

2,3

Salariul de baza

4.370

4.698

4.933

5.180

5.310

5.443

  Consilier  expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate , inspector casier  gradul I

     S

  1,96

Salariul de baza

3.724

4.003

4.203

4.413

4.523

4.636

3

 Referent de specialitate gradul 1A

     SSD

  2,15

Salariul  de baza  

4.085

4.391

4.611

4.842

4.963

5.087

4

Referent, inspector ,arhivar , referent  casier

      M

  1,84

Salariul  de baza  

3.496

3.758

3.946

4.143

4.247

4.353

5

Administrator  II

      M

   1,5

Salariul  de baza  

2.850

3.064

3.217

3.378

3.462

3.549

6

Portar, paznic, pompier, guard manipulant bunuri, curier

      M

  1,32

Salariul  de baza  

2.508

2.696

2.831

2.973

3.047

3.123

7

Sofer  l

    M/G

  1,5

Salariul de baza

2.850

3.064

3.217

3.378

3.462

3.549

8

Muncitor calificat I

    M/G

1,38

Salariul de baza

2.622

2.819

2.960

3.108

3.186

3.266

9

Muncitor calificat II

     M/G

1,32

Salariul de baza

2.508

2.696

2.831

2.973

3.047

3.123

10

Muncitor calificat III

M/G

1,27

Salariul de baza

2.413

2.594

2.724

2.860

2.932

3.005

   

Alte drepturi în bani

Nr. crt

Denumirea drepturilor in bani

Baza legală

Modalitate de calcul

 Sume lei %

1

Drepturi salariale pentru activitate de control financiar preventiv

Art. 15 din L. 153/2017

10%  din salariul de bază

10% * salariul de bază lunar

2

 Drepturi salariale pentru activitatea prestată în timpul nopții (intre orele 22,000-6,00)

Art. 20 din L. 153/2017

25% din salariul de bază pentru munca prestată în timpul nopții

25% * salariul/zi* nr. de nopți lucrate

3

Valoarea anuală a voucherului de vacantă acordat este de 1.450 lei/salariat pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor ordonanţei de Urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 

4

 Norma de hrană acordată personalului poliţei locale  astfel : suma de 25 lei/zi conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 actualizată Ordonanţa de Urgenţă  Guvernului nr. 65/2014 actualizată şi HCL nr. 111/28.12.2015

 

 

Nivelul veniturilor salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituții s- a stabilit fără a adepăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, potrivit  prevederilor art. 11, din Legea 153/2017

Tipărire Email