• Home
  • Listele cuprinzând documentele de interes public conform legii 544/2001

Listele cuprinzând documentele de interes public

^Listele  cu documentele de interes public conform Legii 544/2001 sunt următoarele:

  • Lista cuprinzând documentele de interes public care vor fi comunicate din  oficiu 
  • Lista a informatiilor de interes public care vor fi comunicate la cerere în condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului  care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public potrivit legii

Tipărire Email