• Home
 • Avizier
 • Anunțuri - PROCEDURI DE LICITATIE A PASUNATULUI COMUNAL PENTRU BOVINE/ECVINE ȘI RESPECTIV OVINE/CAPRINE

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

ORGANIZEAZĂ  EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

în vederea trecerii în gradul profesional imediat superior 

în data de 08.08.2017 ora 10

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 3. să nu aibă  sancţiune disciplinară neradiată.

 

ACTE NECESARE LA DOSAR:

 1. Formular de înscriere;
 2. Adeverinţa eliberată de Secretariat  care să ateste vechimea în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și faptul că nu are nicio sancţiune disciplinară neradiată;
 3. Copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani (2015 şi 2016)

 

 

 BIBLIOGRAFIA stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional:

-   Legea 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici;

-   Legea 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

-   Legea 215/2001 republicată, Legea administraţiei publice locale;

-   Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

-   Legea 7/1996, republicată, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare;

- Ordinul nr.734/480/1008/3727 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor  tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

 •  

- Legea 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Legea 272/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor copilului

- Legea292/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind asistenta socială,

 • Legea 416/2001 , privind venitul minim garantat  cu modificările și completările ulterioare          -   Legea 277/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind alocația pentru susținerea familiei

-Legea nr.119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind actele de stare civilă,

- Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (divorţul prin acordul soţilor): art. II, art. XXIII;

-Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

 •   cu modificările și completările ulterioare

-Legea Nr. 61 / 1991Republicată , cu modificările și completările ulterioare , pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,  

-Legea 205/2004 republicată , cu modificările și completările ulterioare privind protecția animalelor republicată

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Iara ,la Secretariat , până la data de 27.07.2017, orele 15:00. Dosarele se vor verifica de către comisia de examinare iar rezultatele selecției dosarelor se vor afișa la sediul instituției în termem de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariat .

Afișat azi, 07.07.2017 la sediul Primariei Comunei Iara  

 

 

 

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates