Sport

 Activitate sportivă

    Comuna Iara prin intermediul administraţiei publice locale a demonstrat de-a lungul timpului că acordă o mare impotanţă dezvoltării populaţiei şi din punct de vedere al activităţilor sportive care se desfăşoară în localitate. În acest context în fiecare an comuna finanţează diversele activități ale asociaţiilor sportive care activează pe teritoriul său. 

Infrastructura sportivă

    Din punct de vedere al infrastructurii Comuna Iara dispune de un teren de sport multifuncțional cu vestiare, a cărui construcţie a fost finalizată în anul 2012, fiind finanţat prin fonduri guvernamentale. Acest teren este modern şi satisface nevoile populaţiei din comuna Iara în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii sportive. Terenul  este utilizat atât de asociaţiile sportive din comună, persoane fizice, cât şi pentru desfăşurarea procesului didactic (lecţii de educaţie fizică, competiţii organizate de şcoala din comună, antrenamente ale şcolii din comună), dar poate fi închiriat şi de terţe persoane.

    Comuna Iara mai are un stadion pe care îşi desfăşoară activitatea echipa de fotbal din localitate. Stadionul este reprezentat de un ansamblu imobiliar cu o suprafaţă de 6000 mp de teren, o pistă de alergare de 295 mp, o tribună cu aproximativ 500 locuri şi o clădire de vestiare.

    Comuna Iara mai dispune de asemenea  de un teren sintetic pentru fotbal dotat cu instalație de nocturnă. Terenul are o suprafață de aproximativ 1000 mp. Terenul  este utilizat atât de asociaţiile sportive din comună, persoane fizice, cât şi pentru desfăşurarea procesului didactic (lecţii de educaţie fizică, competiţii organizate de şcoala din comună, antrenamente ale şcolii din comună), dar poate fi închiriat şi de terţe persoane.

Tipărire Email