Populația

    

          Populaţia stabilă

    Populaţia stabilă reprezintă populaţia alcătuită din persoanele care locuiesc în comuna ce cuprinde toate satele aparţinătoare, cu domiciliul sau reşedinţa în localitate la momentul respectiv. Astfel conform recensământului din anul 2011 populaţie stabilă a Comunei Iara este de 3889 de persoane.

POPULAȚIE COMUNA IARA -2011

     

NR. CRT.

SAT

POPULAȚIE

1

Iara

1832

2

Făgetu Ierii

321

3

Surduc

269

4

Buru

177

5

Cacova Ierii

428

6

Mașca

162

7

Borzești

51

8

Ocolișel

114

9

Valea Vadului

44

10

Lungești

49

11

Măgura Ierii

34

12

Agriș

375

13

Valea  Agrișului

33

Total

3889

    

Având în vedere numărul persoanelor şi repartizarea acestora pe satele aparţinătoare comunei Iara se poate observa că satul Iara are ponderea cea mai mare în cadrul populaţiei stabile, având o pondere de 47%, satul Cacova Ierii cu o pondere de 11%, satul Agriș cu o pondere de 10%, satul Făgetul Ierii cu o pondere de 8%, satul Surduc  cu o pondere de 7% , satul Buru cu o pondere de 5%, satul Mașca cu o pondere de 4%, satul Ocolișel cu o pondere de 3% iar celelalte sate cu câte o pondere de 1% . Populaţia comunei Iara este în scădere accelerată astfel că la recensământul din anul 2011, faţă de ultimul recensământ realizat în anul 2002 scăderea populaţiei de aproximativ 18%.

Gospodăriile în Comuna Iara

         În conformitate cu datele preluate din Registrul Agricol al Comunei Iara în localitate există în total 2347 de gospodării.

Situaţia minorităţilor

        Majoritatea locuitorilor Comunei Iara sunt de etnie română, respectiv 85%, urmată de persoanele de etnie rromă, care reprezintă 7% din totalul populaţiei și persoanele de etnie maghiară, care reprezintă3%   . Doar 7% din populaţia comunei este de altă etnie sau nu şi-au declarat etnia, conform datelor recensământului din anul 2011.Conform datelor obținute la ultimele trei recensăminte ale populației se poate observa o tendință de scădere a populației de etnie română și maghiară și respectiv o creștere a populației de etnie rromă.

 

 

Tipărire Email