Învățământ

Educaţie

    Având în vedere legea educaţiei naţionale, autorităţile comunei Iara au insistat de a lungul timpului în formarea unui sistem educaţional eficient, care să satisfacă nevoile populaţiei. Astfel s-a asigurat o bază materială corespunzătoare studiului şi au fost dotate instituţii de învăţământ care să deservească populaţia şcolară a comunei.

    La nivelul anului 2015 populaţia şcolară a comunei este împărțită după cum urmează:

  • Învățământul preșcolar intr-o grădiniță cu 73 copii după cum urmează:

Grădinița  Iara

73 copii

3 grupe cu program normal

  • Învățământul primar cu un număr de  de 116 elevi în cele 2 școli după cum urmează:

Școala cu cls I-IV Iara

116 elevi

5 clase

Școala cu cls I-IV Agriș

12

1 clasă simultană

  • Învățământul  gimnazial cu un nr. de 120 elevi in 6 clase la Școala Gimnazială Iara după cum urmează:

Cls. A V-a

25

1 clasa

Cls. A VI-a

23

1 clasa

Cls. A VII-a

33

2 clase

Cls. A VIII-a

36

2 clase

    Evidenţa personalului didactic şi auxiliar Personalul didactic - reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învăţământ şi predau în cadrul procesului educaţional şi de instruire (cu normă întreagă şi cu normă parţială). Personalul auxiliar reprezintă persoanele angajate în cadrul sistemului de învaţământ, care nu participă în mod direct la procesul educaţional. Aceste categorii de personal sunt evidenţiate în tabelul următor:

Personal didactic

Personal auxiliar

Ciclul de învățământ

Numărul

Funcția

Numărul

Preșcolar

3 educatoare

Secretar

1

Primar

6  învățătoari

Contabil

Gimnazial

14  profesori

Bibliotecar

1

    Infrastructura educaţională La nivelul comunei Iara există 4 unităţi educaţionale pentru ciclul primar şi gimnazial, precum şi grădiniţe. La Iara functioneaza toate nivelurile de invatamant,Scoala Gimnaziala Iara fiind unitate cu personalitate juridica avand arondata o structura Scoala Primara Agris. Spaţiul alocat Școlii Gimanziale Iara este dotat cu laboratoare (fizică-chimie, biologie), bibliotecă (12.000 volume) şi, cabinet multimedia (24 calculatoare.

Tipărire Email