• Home
  • Prezentare generala

Prezentare generală

Aşezare geografică

    Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni.Face parte in zona Hăjdate-Turda. Iara, ca reşedinţă, este comuna ce numără 13 sate şi are aproape 15 kilometri pătraţi, fiind una dintre cele mai mari comune din judeţ sub aspectul întinderii teritoriale (locul 19). Teritoriul administrativ al comunei Iara ocupa o suprafata de 14 387,48 ha. Depresiunea de contact Iara, care ocupă partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale “ golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.

    Vecini ai comunei sunt: la vest Băişoara (satul de centru şi satul Muntele Băişorii), la nord comuna Ciurila, respectiv satele Filea de Sus, Filea de Jos şi satul Şuţu; la nord-est comuna Petreşti cu satele Petreştii de Sus, Plaiuri şi Livada; la est comuna Moldoveneşti, iar la sud comuna Ocoliş ce aparţine judeţului Alba.

Localități aparținătoare Comunei Iara

    Cele 13 sate care intră în componența comunei  Iara sunt: Iara- centru de comuna, Agriş, Borzeşti, Buru, Cacova Ierii, Făgetu Ierii, Lungeşti, Maşca, Măgura Ierii, Ocolişel, Surduc, Valea Agrişului şi Valea Vadului

Cadrul fizico-geografic

    Transilvania este considerată de către mulţi specialişti ca ţara tuturor formelor de relief , de la câmpia joasă până la munţii relativ înalţi. Ea se înfăţişează într-un peisaj natural deosebit de variat, complex şi pitoresc. Faptul că s-au aşezat oameni in  această zonă întinsă a Apusenilor este urmarea simbiozei dintre acestia  si formele de relief, care le-a oferit cadrul si potentialul natural unei dezvoltari socio-economice.

 Relieful

    Dacă studiem cu atenţie întregul relief al Transilvaniei, vom constata că el se înfăţişează intr-un peisaj natural deosebit de variat,complex şi pitoresc. Relieful comunei Iara este foarte diversificat, de un pitoresc aparte, el constituind o importantă resursă turistică. Depresiunea Iara, în care se află localitatea de centru, este străjuită, de o parte şi de alta, de Muntele Mare şi de Dealul Agrişului. Muntele Mare şi Muntele Trascăului sunt prezenţi în cadrul comunei, primul prin extremitatea sa estică înspre Ocolişel, al doilea prin prelungirile din estul, sud-estul şi sudul comunei. La rândul lui, Dealul Agrişului, de 801 metri, este una dintre culmile semeţe ale zonei. Valea Ocolişelului este puternic adâncită (300-400 m), cu pante longitudinale mari (6-7 m/km) şi numeroase rupturi de pante. Străbătând intercalaţiile de calcare cristaline, apa a creat aici Cheile Ocolişelului. Relieful Munţilor Trăscău este strâns legat de particularităţile litologice, căpătând adesea un caracter greoi, cu culmi rotunjite şi văi care-l străbat, uneori, sub aspect de defileu ( Defileul Surduc, Defileul Arieşului). Pe valea pârâului Borzeşti, relieful capătă un aspect neuniform, având formă de chei, cu fenomene exocarstice şi numeroase rupturi sub formă de cascadă. Asemenea aspecte se întâlnesc şi la coborârea de la Măgura Ierii spre Surduc. Relieful fluviatil este şi el bine individualizat, zona fiind străbătută de Arieş, care are o vale adâncită, sub formă de defileu. Afluentul său principal este Iara , având o vale cu o luncă largă, pe alocuri mlăştinoasă precum şi terase supuse unor procese slabe de tasare, în aval de Surduc, având o vale adâncită sub formă de defileu. Dezvoltat este şi relieful antropic, reprezentat prin cariere, halde de steril, etc. În cadrul carierei Făgetu Ierii sunt afectate arii extrem de extinse prin declanşarea unor alunecări masive de teren.

Clima

    În Comuna Iara, temperatura medie anuala variaza intre + 3,8°C  şi +10,4°C, cu o maxima anuala absoluta de +33,6°C şi o valoare minima anuala absoluta de  ‐19,6°C (Sursa INS‐2005). Cele mai scazute temperaturi inregistrate iarna determina o zona cu puncte de inversiune a temperaturii, cu implicatii in activitatile agricole. Pe teritoriul Comunei Iara, temperatura medie anuala variază între +4,0°C în zona dealurilor la +8,0°C in vai  şi depresiuni; temperaturile medii lunare minime sunt inregistrate in ianuarie (de la  ‐2,0°C la +5,0°C)  şi temperaturile lunare maxime in iulie (de la + 15,0°C la +20,0°C). Stratul de zapada prezinta aceeaşi variabilitate crescuta, precum  şi o nestatornicie teritoriala de la un an la altul. Persistenta stratului de zăpadă însumează 85 de zile Umiditatea aerului prezintă o valoare medie de 80% .Punctele de inversiune a temperaturii combinate cu deplasarile maselor de aer mari din est duc la vanturi predominante de la vest la est. Conform zonelor de vânt ale României pentru perioada de iarna, județul Cluj este situat in zona A (IV), cu o valoare de 4 m/s pentru viteza convențională, medie, a vântului in afara localităților, la 10 m deasupra nivelului terenului.

Tipărire Email